สินเชื่ออนุมัติง่าย 5 นาทีรู้ผล กรุงไทย Next ให้ยืมเงิน 10,000 บาท ผ่อน 250 ต่อเดือน

สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ตัวใหม่ล่าสุด จากธนาคารกรุงไทย ในชื่อบริการสินเชื่อที่มีชื่อว่า “สินเชื่อสิบหมื่น” ให้วงเงินกู้ยืมสูงสุดถึง 500,000 บาท และยังอนุมัติไวภายใน 5 นาที ผ่อนเริ่มต้นเพียงวันละ 10 บาท เท่านั้น เพียงแค่ลูกค้าเป็นเจ้าของกิจการ หรือเป็นผู้ที่เปิดใช้แอป “ถุงเงิน” ตามที่รัฐยาลได้กำหนดไว้

สินเชื่อตัวใหม่ ที่มีชื่อว่า สินเชื่อสิบหมุน เป็นบริการใหม่จากธนาคารกรุงไทย ที่เพิ่งอัพเดทข้อมูลหน้าเว็บธนาคาร เปิดโอกาศให้เจ้าของกิจการ หรือผู้ที่เปิดใช้แอปถุงเงิน 6 เดือน และมีการธุรกรรมผ่านแอป ขั้นต่ำเดือนละ 1 หมื่นบาท สามารถขอกู้ยืมเงินกับธนาคารกรุงไทยได้ สูงสุด 500,000 บาท

จุดเด่นสินเชื่อสิบหมื่น

 • ไม่ต้องใช้เอกสาร และสมัครง่าย
 • ให้วงเงินพร้อมใช้ผ่านแอป Krungthai NEXT ทันที
 • วงเงินสูงสุดถึง 500,000 บาท
 • ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน
 • ผ่อนชำระเริ่มต้น เพียงเดือนละ 500 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินกู้ และจำนวนเดือนที่ลูกค้าเลือกชำระคืน

คุณสมบัติผู้ขอยืมเงินกู้

 • เป็นเจ้าของร้านค้า ที่ทำธุรกรรมผ่านทางแอป “ถุงเงิน” และผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของทางธนาคาร
 • เปิดใช้งานแอป “ถุงเงิน” 6 เดือนขึ้นไป มีการทำธุรกรรมล่าสุดใน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นขอสินเชื่อ
 • มีการทำธุรกรรมผ่านแอป “ถุงเงิน” เดือนละ 10,000 บาท ขึ้นไป
 • ได้รับการเชิญให้สมัครสินเชื่อผ่าน Krungthai NEXT หรือแอป ถุงเงิน หรือ Krungthai Connext
 • ไม่มีประวัติที่เสียหายทางด้านการเงิน และไม่มีหนี้สิน ล้นพ้นตัว

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ

 • 11%-20% ต่อปี ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติผู้กู้

สูตรการคํานวณดอกเบี้ยในกรณีที่ผิดนัดชําระ

 • เงินต้นของค่างวด ที่ผิดนัดชําระ x อัตราดอกเบี้ยผิดนัด x จํานวนวันที่ผิดนัด / 365 วัน

ผู้ที่สนใจสินเชื่อ

 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center โทร. 02 111 1111 หรือ ติดต่อขอสินเชื่อได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา