เฮงลิสซิ่ง เปิดลงทะเบียน ช่วยลงทุน 20,000 ผ่อน 238 บ.

สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม จากเฮงลิสซิ่ง ก็เป็นสินเชื่อที่กำลังน่าสนใจที่สุดในตอนนี้ กู้ง่าย ถูกกฎหมาย แถมยังไม่ต้องมีหลักทรัพย์เป็นหลักประกัน ใครที่มีเงินน้อยก็สามารถกู้ยืมเงินได้ ให้วงเงินสูงสุดถึง 1.5 เท่าของรายได้ต่อเดือน แต่ไม่เกิน 45,000 บาท ไม่จำเป็นต้องไปกู้นอกระบบ ทำให้เกิดช่องว่างสำหรับเงินกู้ที่ผิดกฎหมายด้วย Heng Leasing ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล ที่คุณสามารถสมัครขอสินเชื่อได้ ไม่ว่าคุณจะมีเงินเดือนเริ่มต้นที่ 6,000/7,500 หรือ 9,000 บาท ที่สำคัญใช้เอกสารน้อย ไม่ยุ่งยาก สามารถสมัครยืมเงิน ได้ตลอดเวลา

จุดเด่น

มีรายได้ เริ่มต้น 6,000 บาท ก็สามารถกู้ได้แล้ว
ไม่ต้องมีทรัพย์สินมาค้ำประกัน
ใช้เอกสารน้อย ไม่ยุ่งยาก
คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเฮงลิสซิ่ง

เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
อายุ 17-70 ปี ณ วันที่เปิดใบคำขอสินเชื่อ รวมระยะเวลาผ่อนอายุไม่เกิน 75 ปี)

มีรายได้ประจำต่อเดือน 6,000 บาท
มีอายุงาน 4 เดือนขึ้นไป ไม่อยู่ในช่วงทดลองงาน
พักอาศัยอยู่ที่ปัจจุบัน หรือตามทะเบียนบ้าน และสถานที่ทำงาน ระยะทางไม่เกิน 30 กิโลเมตร จากสาขาที่ยื่นขอสินเชื่อ
ต้องมีบัญชีสินเชื่อส่วนบุคคล ภายใต้การกำกับ P-Loan ไม่มีหลักประกัน รวมทั้งหมด ไม่เกิน 3 เดือน

เอกสารการขอกู้ยืมเงินสินเชื่อ

สำเนา บัตรประชาชน ของผู้ขอกู้เงิน
สำเนา ทะเบียนบ้าน ของผู้ขอกู้เงิน

สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (หากมีมี)
สลิปเงินเดือนฉบับจริง 1 เดือนล่าสุด หรือ หลักฐานการเดินบัญชีธนาคาร 6 เดือน
ผู้ที่สนใจสินเชื่อ

ผู้ที่สนใจสินเชื่อจากเฮงลิสซิ่ง สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครได้ที่ เว็บไซต์ เฮงลิสซิ่ง คลิกที่นี่