“สินเชื่อกรุงไทยใจดี” ให้ยืม 100,000 บาท ไม่ต้องมีคนค้ำ 5 นาทีรู้ผล

สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม กรุงไทยใจดี ให้ยืมเงินได้ 100,000 บาท สมัครง่ายๆได้ทุกคน และรู้ผลอนุมัติภายใน 5 นาที เท่านั้น ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน ไม่ต้องใช้เอกสาร “กรุงไทยใจดี” กรุงไทย Smart Money สินเชื่อส่วนบุคคลกรุงไทย หากยืมเงินที่ 50,000 บาท เลือกผ่อนชำระได้ 84 เดือน ผ่อนเพียงเดือนละ 826 บาท เท่านั้น หากยืม 100,000 บาท เลือกผ่อนชำระได้ 84 เดือน ผ่อนเพียงเดือนละ 1,653 บาท เท่านั้น

กรุงไทย Smart Money มีรายละเอียดดังนี้

ให้วงเงินกู้สูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่กู้ได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท
ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับทางกรุงไทย ก็สมัครขอได้
กู้ง่าย ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกันไดๆ
กู้เท่านี้ผ่อนต่อเดือนกี่บาท

ต้องการกู้ 50,000 บาท ผ่อนสูงสุดได้ 84 เดือน ชำระต่อเดือนเพียง 826 บาท

เอกสารการสมัคร

สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน
สำเนา ทะเบียนบ้าน
บัตรประจำตัวพนักงาน (หากมี)
ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือหลักฐานอื่นที่เชื่อถือได้
Statement

บุคคลทั่วไป ที่มีรายได้ประจำ ใช้ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน
เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี

ผู้ที่สนใจ

สามารถขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา เพียงแค่ท่านมีรายได้ที่ 30,000 บาทขึ้นไป
สินเชื่อกรุงไทยใจดี รายละเอียดดังนี้

จุดเด่น

ให้วงเงินพร้อมใช้สูงสุด 100,000 บาท
สมัครง่ายผ่านทางแอป Krungthai NEXT รู้ผลภายใน 5 นาที
ไม่ต้องใช้เอกสาร หรือบุคคลคนค้ำประกัน

ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย 15 – 24% ต่อปี
ระยะเวลาให้กู้ 1 ปี และต่ออายุทุกปีอัตโนมัติ
คุณสมบัติผู้กู้

เป็นลูกค้าที่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทย และได้รับเชิญชวนให้สมัครสินเชื่อผ่านแอป Krungthai NEXT และ Krungthai Connext
ช่องทางการสมัครสินเชื่อ

ลูกค้าทุกท่านสามารถขอสินเชื่อได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศ