เงินให้กู้ยืมสินเชื่อธนาคารกรุงไทย กู้ 100000 ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม กรุงไทย Smart Money เป็นสินเชื่อเงินสดที่ให้วงเงินสูง จากทางธนาคารกรุงไทย แถมดอกเบี้ยยังถูกใจ สามารถกู้ได้ทุกอาชีพ กู้ง่ายๆ ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน กู้เงินได้ ทั้งพนักงานประจำ ฟรีแลนซ์ และผู้ประกอบการรายย่อย ใช้เอกสารน้อย ปลอดภัยกว่าการไปกู้นอกระบบแน่นอน

จุดเด่นสินเชื่อกรุงไทย Smart Money

เป็นสินเชื่อส่วนบุคคล ให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ให้กู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท
ไม่มีบัญชีเงินเดือนกรุงไทย ก็สามารถสมัครสินเชื่อได้
ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน
กู้เงินได้ง่ายๆ ผ่าน แอป Krungthai NEXT
กู้เงินได้ ทั้งพนักงานประจำ ฟรีแลนซ์ ผู้ประกอบการรายย่อย
อัตราดอกเบี้ย

บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ คิดอัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี
ผู้ประกอบการรานค้าายย่อยทั่วไป คิดอัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี

จำนวนเงินผ่อนชำระขั้นต่ำ

500 บาท
เอกสารการสมัครขอเงินกู้

สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน
สำเนา ทะเบียนบ้าน
บัตรประจำตัวพนักงาน (หากมี)
ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด

Statement

บุคคลทั่วไป ที่มีรายได้ประจำ ใช้ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน
เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป ใช้ Statement การดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (หากมี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (หากมี)
วิธีสมัครสินเชื่อ คลิกที่นี่

ระยะเวลาการอนุมัติสินเชื่อ ใช้เวลาเท่าไหร่

สามารถรู้ผลหลังจาก Submit ข้อมูลแล้วประมาณ 3-7 วันทำการ แจ้งผ่าน Krungthai NEXT
ผู้ที่สนใจสินเชื่อ

เพียงมีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป สามารถขอสินเชื่อได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา